Kraków walczy z zanieczyszczeniem powietrza

Głównym spośród trudnych problemów w większości polskich miast jest infrastruktura drogowa. Nasze miasta są nie zaadaptowane do tak dużego nasilenia korków, jaki pojawił się poprzez zwiększenie się liczby samochodów na polskich ulicach. Dlatego główną z najbardziej istotnych kierunków rozwoju jakie powinno rozpocząć prawie każde miasto jest zainwestowanie środków w transport i infrastrukturę komunikacyjną. Nawierzchnie drogowe i transport miejski to priorytet, który da przestrzeń na to by poprawić zadowolenie krakowian jak również poprawi integralność gospodarki miasta.

Wśród pozostałych gmin, inwestycje komunikacyjne jakie realizuje Kraków silnie się wybijają. Krakowianie w głosowaniu opowiedzieli się za metrem, jednak zanim metro powstanie, w rozwój komunikacji miejskiej i nawierzchnie drogowe trzeba zainwestować sporo pieniędzy . Spośród bardziej istotnych decyzji finansowych warto podkreślić:
w pełni elektryczną nitkę autobusów – jedyną w kraju,
nowoczesne torowisko na Ruczaju,
w pełni przebudowany dworzec PKP wraz z miejscem handlowym.
Oprócz tego, w planach Kraków ma inwestycje w przynajmniej kilkanaście nowoczesnych dróg dojazdowych między już istniejącymi drogami oraz remonty już powstałych połączeń autobusowych oraz połączeń podmiejskich.
Krakowianie remontów nie znoszą – problemy w poruszaniu się i dojazdach do pracy dają się im we znaki na co dzień. Warto zaś pamiętać, że bez napraw infrastruktura nie może się poprawić i aby mieszkało się wygodniej, wymagać trzeba wytrwałości.Kraków arena
Przekazywanie środków w komunikacje to nie tylko kolejne linie komunikacji, jak również doskonalszej jakości nawierzchnia jezdni, która będzie lepsza i odporna. ( kolejnym z przykładów może być ścieralna powierzchnia jezdni na skrzyżowaniu Zakopiańska – Brożka oraz na zachodniej jezdni Wadowickiej). Oczywiście, miasto potrzebuje jeszcze wielu remontów i inwestycji, aby poruszało się po mieście wygodnie. Zarówno autem, ale też autobusami. Ale da się zauważyć jasno, że wszystko jest na świetnej drodze do tego, by Krakusom mieszkało się tu zdecydowanie wygodnie i przyjemnie.